اطلاعیه سایت

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی سایت تفریحی دز فان اینجا کلیک کنید.

تست هوش

معما و تست هوش تصویری به همراه جواب

معما و تست هوش تصویری به همراه جواب

معما و تست هوش تصویری به همراه جواب معما و تست هوش تصویری به همراه جواب تست هوش معمای تصویری و تست هوش تصویری به همراه جواب که در سایت تفریحی دز فان آمده است. چند حالت برای قرار‌دادن شکل الف در شکل زرد رنگ وجود دارد؟ نکته: برای محاسبه همه حالت‌ها، در صورت لزوم جهت و زاویه شکل الف را تغییر دهید. ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ پاسخ معمای و تست هوش شکل در شکل: برابر با شانزده است که در شکل زیر به خوبی...

ادامه مطلب